Vacature: Twee Leden voor de Raad van Commissarissen BrabantWonen

Wegens de beƫindiging van de zittingstermijn

Op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging, met maatschappelijk profiel: in staat gemakkelijk verbinding te leggen met diverse belanghebbenden, laagdrempelig benaderbaar en merkbaar sociaal bewogen. Naast formele RvC-vergaderingen worden ook informele bijeenkomsten van de klankbordgroepen in Oss en ’s-Hertogenbosch bijgewoond. Woonachtig in de regio Oss / ’s-Hertogenbosch. Daarnaast ervaring in het maatschappelijk middenveld en bij voorkeur in bestuurlijke rollen in dit veld.

Profiel ondernemerschap: een vernieuwer die gemakkelijk buiten de bestaande kaders denkt. In staat een impuls aan het denken van de bestuurder te geven, door zaken vanuit een andere relevante invalshoek te benaderen, waarbij toekomstgerichtheid voorop staat. Ruime ervaring opgedaan in een (middelgrote tot grote) profit organisatie, ervaring met o.a. opereren vanuit samenwerkingsverbanden (ketensamenwerking), professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Daarnaast ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie, bij voorkeur vanuit bestuurlijke en/of toezichthoudende rol.

De huurdersvertegenwoordiging en de Raad van Commissarissen worden in deze procedure ondersteund door drs. Puck Dinjens van Governance in Balans. Voor de profielen, de procedure en reactiemogelijkheden download de pdf in de sidebar of kijk op www.brabantwonen.nl/vacatures