Vacature: twee leden voor RvT (m/v) van Amaliazorg

1 lid met aandachtsgebied Zorg en Bestuur, 1 lid met aandachtsgebied Zorg en Innovatie

Wat houdt de functie in?

Bij de Raad van Toezicht (RvT) van Amaliazorg zijn momenteel twee vacatures. We zoeken één lid met het aandachtsgebied zorg en bestuur en één lid met het aandachtsgebied zorg en innovatie. De RvT heeft een Audit-commissie, een commissie Kwaliteit van Zorg en een Governance-commissie. Beide nieuwe leden komen in de commissie Kwaliteit van Zorg, daarnaast kan een van de nieuwe leden de positie van vicevoorzitter vervullen.

Amaliazorg werkt met het RvT-model en kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. 
Het uitgangspunt is de Governancecode Zorg (2017). De RvT bestaat uit vijf leden, die elkaar aanvullen in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. De RvT houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de juiste belangenafweging over de strategische keuzen, het (toekomstige) beleid, kwaliteit van zorg, (financiële) continuïteit en maatschappelijk ondernemerschap. De RvT vindt het belangrijk om betrokken toezicht te houden. Naast de reguliere vergaderingen, thema- en beleidsmiddag, een ontmoeting met managementteam, ondernemingsraad en centrale cliëntenraad vinden de leden het belangrijk om direct informatie te krijgen over de (beleving van de) zorg. Belangrijke agendapunten in het komende jaar zijn:

 • werving en selectie van een nieuwe bestuurder
 • implementeren van het beleidsplan 2018-2022
 • opstellen strategisch vastgoedbeleid
 • ontwikkelen van sociale en technologische innovaties

Dit is Amaliazorg

Amaliazorg is een kleine zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. We zijn gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie. Bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners door belevingsgericht te werken. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Amaliazorg-breed zetten ongeveer 450 betrokken medewerkers en ruim 200 vrijwilligers zich hiervoor in.

Wat kleurt u?

 • Inhoudelijke kennis over het werkveld van Amaliazorg
 • Ervaring als toezichthouder en kent de werking van de governance in de praktijk
 • Expertise om de commissie Kwaliteit van Zorg verder vorm te geven
 • Maakt deel uit van relevante netwerken in het werkgebied van Amaliazorg, indien mogelijk in de omgeving van Veghel/Uden of in de omgeving van Asten
 • Inspirerende sparringpartner
 • Geen toezichthoudende of bestuurlijke rol in het (aanpalende) werkgebied van Amaliazorg
 • Over eigen portefeuille heen kunnen kijken, samenhang meenemen, zaken zuiver afwegen
 • Proactieve houding als toezichthouder en regie pakken bij toezichthoudende processen
 • Gevoel voor verhoudingen en daar bij het handelen rekening mee houden
 • Samen kunnen werken met de overige leden, de bestuurder en met andere stakeholders door het principe van ‘kritische vriend’ in de praktijk te brengen

 

Aanvullend voor het lid met aandachtsgebied Zorg en Bestuur

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de ouderenzorg
 • Gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen en toekomstige veranderingen in de sector
 • Draagt bij aan een plezierig en effectief klimaat in de RvT en weet anderen aan zichzelf en aan elkaar te verbinden door een persoonlijke benadering
 • Oog voor intermenselijke processen, maakt deze bespreekbaar en reflecteert er gezamenlijk op

Aanvullend voor het lid met aandachtsgebied Zorg en Innovatie

 • Ervaring met en oprechte interesse in vernieuwing in de (ouderen)zorg en uitstekend zicht op trends en ontwikkelingen in de sector
 • Draagt bij aan een constructief-kritisch klimaat
 • Oog voor de juiste rolvervulling bij de klankbordrol

 

Voor u

De vergoeding ligt op dit moment onder de NVTZ richtlijnen. Om dit verschil te overbruggen is beleid opgesteld, waarin het verschil met ingang van 2020 in twee stappen wordt ingelopen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Puck Dinjens. U kunt haar bereiken via Nel Geerts, telefoonnummer 06-51031459.

Reageren

Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief. U kunt deze sturen naar amaliazorg@governanceinbalans.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats op 24, 25 of 26 april bij Governance in Balans in Den Haag. Voorafgaand aan dit gesprek krijgen de genodigden een AEM Cube test (drijfverentest),

met het verzoek om deze in te vullen. Op 24 mei vindt de tweede ronde selectiegesprekken bij Amaliazorg in Oirschot plaats. Doelstelling is de procedure af te ronden vóór 1 juli 2019.

U hebt tot 16 april 2019 de tijd om te reageren.