Interventie ladder

Overzicht van interventie mogelijkheden

Trede 01
Bespreken van verworpen alternatieven
Opvragen extra informatie
Stellen van indringende vragen

Trede 02
Vragen om meerdere scenario’s
Plannen afzetten tegen strategische doelen
Beleggen brainstormsessie of heidedag

Trede 03
Vragen om een second opinion m.b.t. voorgenomen plan
Time-out tijdens de vergadering
Incident-besprekingen
Bespreken best practices

Trede 04
Waarschuwen en bezorgdheid uitspreken.
Inhuren eigen adviseur
Ontmoeting met 2e echelon
Functionaris uitnodigen in de vergadering

Trede 05
Opvoeren vergaderfrequentie
Eisen verbeterplan plus monitoring
Concrete en harde voorwaarden  bedingen om tijdig en volledig geïnformeerd te worden
Opvoeren overleg VZ RvB en RvT

Trede 06
Evaluatie bestuurder
Vergaderen zonder bestuur: one tone one voice
Goedkeuring onthouden aan bestuursbesluiten die aan goedkeuring zijn onderworpen

Trede 07
Internal control laten rapporteren aan RvC
Externe audit of second opinion
Ontmoeten extern toezicht

Trede 08
Dreigen met opstappen en feitelijk opstappen 
Schorsen en ontslag RvB
AV bijeen roepen