Feedback van Rob Prins

Met een naderend vertrek en dus vernieuwing van 2 van de 6 leden van de Raad van Commissarissen stond de zelfevaluatie nadrukkelijk in het licht van de zo optimaal mogelijke complementariteit van de Raad.

De door Governance in Balans, in de persoon van Puck Dinjens gehanteerde AEM Cube methodiek verschafte helder inzicht in drijfveren van een ieders handelen in de groep. De begeleiding en uitwerkingen hiervan waren professioneel en daarmee overtuigend en hanteerbaar voor verder acties. Het resulteerde in een breed gedragen acceptatie van de uitkomsten van de evaluatie en vormde een naadloze aansluiting bij de werving en selectie van de 2 nieuwe leden van de Raad.

De, inmiddels met de AW fit en proper test als sluitstuk, uiterst serieuze procesgang vraagt om een goede begeleiding, zowel voor de juiste keuzes als naar de voorbereiding van de kandidaten. Governance in Balans heeft ons op een plezierige en gedreven wijze hierbij ter zijde gestaan. De eerder genoemde AEM Cube methodiek stelde ons in staat de vrijgevallen plekken te adresseren en witte plekken in competenties nader te duiden.

Vakmanschap, effectief handelen en plezierig zijn de trefwoorden die de relatie met Puck voor ons in het afgelopen halfjaar typeren.

Rob Prins
Voorzitter Raad van Commissarissen Brabant Wonen